شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر در ۲۹ قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است

۱-

گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان                         تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم

۲-

دامن از دست من خسته مکش، ای مادر

که پناه من و دل، گوشه ی دامان تو بود

با چه سرگرم کنیم دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید

۳-

گل های بهشت سایبانت مادر                           یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد                    قربان نگاه مهربانت مادر

۴-

بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟                 درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم              غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

۵-

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر

فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس

دستم شده کوته زدامان تو مادر

۶-

مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای                  ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری                    دست از من وتو ثمرانت کشیده ای

۷-

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گرد گل بسیار گردم ولی

از هزاران که بوئیدم یکی مادر نشد

۸-

ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار                                               این نور چشم ماست که در برگرفته ای

۹-

اگر مادر نباشد زندگی نیست                                       به خورشید وفلک تابندگی نیست

خدا عشق است ومادر مهر مطلق                             به انان بندگی شرمندگی نیست

۱۰-

مادرم فردا که زهرا پا به محشر می نهد

در صف خدمتگزارانش ترا جا می دهد

باز ان جا هم مرام مادری را پیشه گیر

جان مولا پیش زهرا دست ما را هم بگیر

۱۱-

همی نالم که مادر در برم نیست                                 صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند                                          برابر با نگاه مادرم نیست

۱۲-

رفتی ولی مهر و وفایت ماندنی شد

همیشه در دل ما، خاطراتت خواندنی شد

یقین هرگز نگردد، زحمت و رنجت فراموش

ترا رحمت، که راهت، رهنمای زندگی شد

۱۳-

مادرم ای رفته در خوابی دراز

یاس هایت توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند

با شقایق های آن دنیا بساز

۱۴-

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم                                این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم

۱۵-

امشب انگار، دگر زندگی ام باور نیست

کس به جز غصه، در این خانه مرا یاور نیست

سوختم در طلب دست نوازشگر ولیک

دو صد افسوس که دیگر به برم مادر نیست

۱۶-

این که مرقد عشق وآرزوهاست                               این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  تو حرمتش نگهدار                                      این رنج کشیده مادر ماست

۱۷-

اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است                                 ارامگاه مادری مظلوم وپاک است

۱۸-

امروز هستی ام ز امید دعای توست                       فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه  اغوش گرم توست                گویی سرم هنوز بر بالین نرم  توست

۱۹-

مادرم غم تو همنفسم شد به جان تو                              با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم

۲۰-

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم

گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

۲۱-

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی                          روشنگر این  کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز                                  ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

۲۲-

قربان نگاه خسته ات مادر جان                                                        لبخند به گل نشسته ات مادر جان

دریغ از آغوش وآن چشم ها                                                            دیریست دل تنگ توام مادر

۲۳-

بخواب ای مادرم آرام  وخسته                                بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت                                     بمیرم من برای اشک هایت

۲۴-

مادر ای آفتاب هستی بخش                                   زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر                                       باغ آلاله گون توحید است

۲۵-

ای رهگذر دان گنج وفا خفته در اینجا                                       آتشکده مهرو صفا  خفته در اینجا

دریای خروشان محبت گل ایثار                                              ای رهگذران (مادر-پدر)ماخفته در اینجا

۲۶-

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                             ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

۲۷-

در کنارم، شب و روز بی‌تاب بود
غافل از او، چشم من در خواب بود

تا شدیم بیدار و مشتاق مادر
او به خواب و چهره‌اش در قاب بود

۲۸-

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز                           مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

۲۹-

در گلستان ادب اموزگارم مادر است                  بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم                 اولین معشوق من در روزگار مادر است

 

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر در ۲۱ قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است

۱

پدرم بارش باران خدا بود

پدرم حاکم پیمان وفا بود

پدرم جلوه ایمان و رضا بود

پدرم بر سر ما مرغ هما بود

پدرم در همه حال کارگشا بود

۲

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

۳

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم                    در غم مرگ پدر دیده  گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                     اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

۴

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر)                 فکرم شده همواره پریشان تو بابا

هر روز کنم آرزوی روی تو افسوس                   دستم شده کوتاه ز دامان تو بابا

۵

پدرم آیت آینده ما بود

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید

۶

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود             گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود                گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

۷

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد
داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد
از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

۸

شانه اش مارا پناهی بود و رفت                   شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد                  شادی ما یک نگاهی بود و رفت

۹

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود                  تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

۱۰

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود             گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود                گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

۱۱

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود            هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود
هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند             آوازه نامش سند معتبرم بود

۱۲

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم        بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم          باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

۱۳

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

۱۴

صفا از خانه و روح از بدن رفت
پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم
که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

۱۵

ای پدر ای عارف نیکو خصال                                       ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون                                چون تو گوهر کم دهد از خود برون

۱۶

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقت به سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

۱۷

رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

موضوعات مرتبط: سوگ پدر
چه خوش باشد در این دنیای فانی
به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ
نماند جز نکونامی نشانی

۱۸

ای گل باغ وچمن از ما گسستن زود بود                 پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود
بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار                 ای پدر بر سنگ نامت نقش بستن زود بود

۱۹

چه شب ها تا سپیده در کشیدی               ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت              که پایان شد تمام درد هایت

۲۰

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات         با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال         با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

۲۱

پدرم دست اجل زود تو را پرپر کرد               مادرم گریه کنان خاک برسر کرد
اهل منزل همگی در غم تو محزونند               اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد